De logische volgorde van onze werkwijze is:

ANALYSE
Bij het vaststellen van de juiste aanpak wordt eerst de vraagsteling geanalyseerd. Vervolgens definiëren wij de probleemstelling en tot slot zoeken wij naar de meest geschikte oplossing voor het gedefinieerde probleem. Een oplossing kan variëren van een veiligheidsrapport tot een compleet machineontwerp.

OPLOSSING

Hierbij zijn er 3 mogelijkheden:

• De klant werkt de oplossing zelf uit

• Feniks Engineering werkt de oplossing uit

• In overleg wordt er gezocht naar andere partijen die de oplossing kunnen uitwerken. Feniks Engineering heeft naast ruime ervaring en uitgebreide expertise op het gebied       vanwerktuigbouw en design, ook veelvuldig contact met experts in diverse vakgebieden. Dus mochten wij een deelexpertise missen dan kunnen wij u via ons netwerk verder helpen.

ONTWERP

Feniks Engineering maakt gebruik van state-of-the-art 3D CAD-software en is daardoor in staat het ontwerp in alle stadia te beoordelen.

Het ontwerpproces bevat een aantal stappen waar bij een tussentijdse evaluatie de klant wordt getoond hoe het ontwerp zich ontwikkelt.

Bij onze ontwerpen nemen wij altijd issues als milieu, veiligheid, kosten, beschikbaarheid en levertijden mee.