Industrieel Ontwerpen is het ontwerpen van seriematig vervaardigde gebruiksproducten, bedoeld  voor consumenten en professionele gebruikers.

Techniek

Een ontwerp moet constructief en mechanisch aan alle eisen voldoen.  De juiste materialen moeten worden toegepast, waarbij ook de bewerkbaarheid van een materiaal een rol speelt.  Het ontwerp moet tegen een rendabele kostprijs  en passend in het productieproces van de producent vervaardigd kunnen worden.

1008-9002

Vormgeving

Gebruiksproducten voor de consumentenmarkt zijn veel onderhevig aan trends en lifestyles en moeten daarop ook inspelen qua features en uiterlijke verschijningsvorm. Wij volgen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en designstromingen. Hierdoor blijven wij goed op de hoogte van actuele vormentalen en kleurgebruik, zodat wij het ontwerp op de juiste wijze passend kunnen maken voor de beoogde doelgroep.

Ergonomie

Interactie tussen gebruiker en product.  Afmetingen en gewicht van een product en de bediening en werking van mogelijke bedieningsorganen moeten zijn afgestemd op de menselijke maten, krachten en vaardigheden.

Marketing

Denken vanuit de fabrikant en vanuit de gebruiker. Op welke termijn en tegen welke prijs kan het product  geproduceerd worden, de mogelijkheid om het product  in een aantal varianten te produceren,  de relatie tussen product en verpakking, opslag en transport, zelf monteren door de gebruiker, etc.

Duurzaamheid

Bij een goed ontwerp is er ook grondig gekeken naar het energieverbruik van het product, het kunnen scheiden en mogelijk hergebruiken van componenten als het product afgedankt wordt, reductie van verpakkingsmaterialen, etc.