Feniks Project Management neemt u de zorg van de projectleiding uit handen bij projecten die qua expertise gedeeltelijk of geheel buiten uw reguliere bedrijfsactiviteiten vallen.
projectmanagement

Een goede projectaanpak vereist het met elkaar in overeenstemming brengen van tegenstrijdige eisen en omstandigheden binnen een gelimiteerd tijdpad. Beschikbare ontwerptijd, beschikbaarheid van onderdelen, productie- en materiaalkosten, levertijden, en productieproblemen spelen een rol. Al deze aspecten moeten in een strakke, maar reële planning aan de orde komen.

Naast zaken als vorm, afmetingen, gewicht, prijs, levensduur, uiterlijk/design, veiligheid.

onderhoudsvriendelijkheid, gebruiksvriendelijkheid

Voor ons is duurzaamheid en een zo laag mogelijk energieverbruik een even belangrijk gegeven.

Turn-key projecten

Bij een turn-key project besteedt de opdrachtgever de realisatie van het project volledig uit aan Feniks Engineering. Aan het eind van het project hoeft de klant alleen ‘de sleutel om te draaien’ om de installatie in gebruik te nemen.

Fasering

Een project is onder te verdelen in de volgende fasen:

1. Initiatie fase. In deze fase wordt bepaald wat wanneer gereed dient te zijn.

2. Definitie fase. Hier wordt het project gedefinieerd. In samenspraak met de opdrachtgever wordt het programma van eisen opgesteld waarin de randvoorwaarden, wensen, functies en planning worden omschreven en waarmee het gewenste projectresultaat wordt vastgelegd.

3. Ontwerp fase. Wanneer alle eisen en wensen bekend zijn kan er begonnen worden aan met ontwerpen. Wij maken eerst een schetsontwerp en aan hand hiervan een globale kostenraming. Nu wordt voor de opdrachtgever duidelijk wat in grote lijn de kosten van het project zullen zijn en kan de GO / NO GO beslissing worden genomen. Uit het schetsontwerp volgt het voorlopige en definitieve ontwerp.

4. Werkvoorbereidings fase. In deze fase wordt de uitvoering van het hele project voorbereid. De werkomschrijving, de planning en de instructietekeningen worden gemaakt, offertes worden aangevraagd en vergeleken, opdrachten verstrekt en de projectadministratie wordt opgezet.

5. Productie fase. Uiteindelijk wordt alles wat geïnitieerd, gedefinieerd, ontworpen en voorbereid is geproduceerd.

6. Afrondings fase. Nadat de opdrachtgever de oplevering heeft goedgekeurd wordt het product in gebruik genomen.