Bij een interieurontwerp is het visuele aspect het meest in het oog springend, maar is zeker ook het functionele aspect van belang. Er is hier sprake van een grote interactie tussen gebruiker, ruimte en de voorwerpen binnen die ruimte. De bereikbaarheid van objecten en de afstemming van de verschillende componenten op elkaar zijn even zo bepalend voor een goed interieurontwerp als de presentatie.

Daarnaast is natuurlijk kleurgebruik, verlichting etc van groot belang. Met onze geavanceerde 3D CAD software kunnen wij u als het ware ‘real time’ het interieur laten zien.

stoelen-ontwerp