Geschikt om overal ter wereld op een energiebron aangesloten te kunnen worden.
Lees auto, aggregaat of andere noodvoorziening.

Indien de aandrijving geïntegreerd wordt in de transporteur, mag het totale gewicht van de transporteur niet boven de 50 KG komen.

Uitgegaan wordt van één aandrijving en zal er dus een koppeling met de tweede band bedacht moeten worden.

Als de aandrijving niet geïntegreerd kan worden vanwege de gewichtseis, dient hij afzonderlijk vervoert te kunnen worden door 1 persoon en mag hij niet zwaarder zijn dan 8 KG.
Verder dient hij door deze persoon simpel en snel te bevestigen zijn met minimale technische kennis.

Het aandrijven van de transporteur dient bij het ontbreken van een van bovenstaande bronnen handmatig te kunnen gebeuren.

Nog gekeken wordt of de beide banden beter werken als ze synchroon lopen of juist asynchroon. Evt.  bekijken in proefopstelling. Dit zal in ieder geval in de koppeling tussen beide banden verwerkt moeten worden.

Transporteurs kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Ingeval van een niet geïntegreerde  aandrijving  dient één aandrijving meerdere transporteur aan te kunnen drijven en dient er een koppeling tussen keerrol en koprol gemaakt te kunnen worden.